KONEČNĚ!!!!!!!!!

Druidům keltského kmene Bójů se podařilo zlomit zlé čáry Germánů, které bránily předávání informací vzduchem. Mocná kouzla však zvítězila a od této chvíle bude celý náš život v oppidu zveřejňován.

sobota 30.6. 2012

Tak jsme tady. K obědu uvítací gulášek s těstovinami a ve stínu přes 300. Přesně tak jsme si to představovali. První seznamování s vedoucími a novými kamarády. Fakt nejlepší seznámení je při vodní bitvě. To jsme hned kamarádi. Páč jsme všichni mokří a jsme na tom stejně. Náčelníci rodu (vedoucí) za pomoci spřáteleného Kelta z jiného oppida nám postavili strážní věž celého oppida. Vypadá sice jako indiánské týpí, ale není to týpí, je to noční strážní věž, ve které budeme v noci přespávat. První kmenové shromáždění s představením všech náčelníků proběhlo hladce. Na konci shromáždění jsme si v horkém podvečeru zahráli hru: „Náčelníku, osvěž si svého malého Kelta!“. Těsně před uleháním do postelí byl vyhlášen poplach. Všichni jsme uviděli cizího Germána, kterak vkráčel do našeho oppida. Arcidruid Medofix „vlídně“ pohovořil s vetřelcem, který měl jasný požadavek, abychom vyklidili celé území Bójů. Řev našich udatných bojovníků ho zchladil natolik, že odešel s brbláním a s tím, že se za půl měsíce vrátí a buď Bójové prokáží, že mají právo na své území navěky navěků nebo si sbalí saky paky a geradeaus. A to tedy ne. Dohodli jsme se, že ráno moudřejší večera a šli spát.

neděle 1.7. 2012

Ráno jsme nastoupili ke splnění prvního z pěti úkolů, které musíme splnit, abychom se dozvěděli, kde že to naši předkové ukryli posvátné předměty prokazující náš nárok na celém území Bójů. Ono se to totiž za všechny předešlé generace zapomnělo, kde je to zakopáno. A tak jsme se učili vařit, přenášet rychlou tajnou keltskou poštu. Zdokonalovali jsme se v boji, učili se keltským řemeslům a získávali hbitost a zručnost v překonávání překážek pomocí lan. Posílili jsme se bramborovým knedličkem se špenátem a po „ó“ jsme se odpočinuli, abychom nabrali sílu na „odpo“ program. Večer se malí bojovnící uvolnili při discohrátkách. Proti Germánům nás celou noc hlídá oddíl, který má službu, a proto jsme v klidu usnuli. Na dobrou noc nám svítil měsíček a hvězdičky.

pondělí 2.7. 2012

Po dobré snídani se jsme si užili volnější dopo vyplněné činností jednotlivých rodů. Pupíčky jsme si naplnili vepřovým na paprice s knedlíky. A po poledním odpočinku jsme trénovali hbité stopování, nacvičovali keltské bojové formace proti Germánům s vodním útokem. Dva nejstarší rody provedly hloubkový průzkum přilehlých luk a rybníků. V okolí oppida nepotkaly žádné podezřelé tlupy Germánů. Pro posílení organismu povečeřeli nenasycené mastné kyseliny Omega 3. Večer si čtyři nejstarší rody zakřepčili za zvuků keltských „Kabátů“, poprali se nožem a sekerou a šli spát. V noci udeřil několikrát Thór svým kladivem o zem a popustil stavidla nebeské sprchy, ale nic moc.

 úterý 3.7. 2012

Za ranního kuropění nastoupilo šest odvážných rodových náčelníků před celý kmen Bójů a za zvuků známé keltské písně „Poupata“ předcvičovali rozcvičku pro nás všechny. Šlo jim to bezvadně. Dle mínění nejmenších Keltiček „to bylo i trochu vtipné“. Dopo jsme se ujali plnění druhého úkolu z velké hry.Při zkoušení dovedností Keltů se jednotlivé rody vždy střídají. V poledne jsme sbaštili mnoho vylítaných ptáčků s rýží, abychom nabrali sílu na odpolední hry. Fofrníček byl velmi dramatický. Pro neshody mezi náčelníky musel proběhnout opakovaně. I tak své vítězství potvrdili nejmenší – Grizzliové s Bójkami. K večeři byly sladkou odměnou buchtičky se šodó. Právě teď přišla menší bouřka, tak odpočíváme v jídelně a zpíváme si. Všichni jsme zdraví a veselí.

středa 4.7. 2012

Po koblížkové snídani šest rodů vyrazilo na celodenní pochod po okolních oppidech se záměrem vyhledávat spřátelené Kelty a zmapovat zatoulané germánské tlupy. Ostatní rody se věnovaly bezstarostné hravé činnosti v našem oppidu a jeho okolí. Kančí řízky se žlutými hlízami podpořily dobrou náladu. Po nočním zahradnickém dešti se vyjasnilo, naše skalnatá říčka se doplnila vodou. Po výletu některé rody ochladily svá znavená malá kopýtka v osvěžující lázni z chladné vody.

čtvrtek 5.7. 2012

Nastal den plnění třetího protigermánského úkolu. Celé dopoledne jsme se pilně snažili. Sluníčko nás má rádo, protože hned od rána svítilo plnou silou, a tak po poledním silném obědě ze stepních ptáků jsme se museli ochladit vodní bitvou a některé rody vyzkoušely vody přilehlých jezer. Naši kuchaři se naučili jedno chutné germánské jídlo, když byli kdysi na návštěvě v Bavorech. Byly moc dobré. Po večeři jsme odpočívali, až na nás přišlo spaní, a tak jsme zalezli do svých zemnic. Na dobrou noc nás Thór pokropil malým množstvím kapek.

pátek 6.7. 2012

Zvláštní zpráva pro všechny příznivce keltského kmene Bójů:

„Tór nás má ve veliké oblibě, protože od začátku pobytu v oppidu přes nás nepřehnal žádnou vichřici, krupobití ani přívalový déšť. Vždy nás jen jemně pokropil, aby zvlažil vzdoušek“.

Tato zpráva je napsána proto, že jsme se od kolemjdoucích cizinců dozvěděli, jaké noční hrůzy se převalily přes Českou kotlinu. Další oveřené, pravdivé a zcela srozumitelné zprávy budou následovat.

Sedmý den v oppidu byl věnován velkému úklidu zemnic. Ženy i muži kmene si poskládali své svršky do úhledných komínků. Celý den probíhal spíše v poklidných činnostech, abychom si odpočinuli. Některé rody vyráběly masky k zastrašení germánských kmenů nebo kouzelné amulety z nepoužitých fuseklí. Jiné se věnovaly zručnému skládání papíru a vylepšování válečných motivů na vlastních obličejích. Večer nám zpříjemnilo jídlo z dalekého římského imperia s nastrouhaným parmezánem. I dnes v podvečer nás Tór ovlažil jemným krátkým zahradnickým deštníkem. Přesto, že jsme viděli kolem sebe vzdálené blesky, bohové nás před bouřkou uchránili.

sobota 7.7. 2012

Poklidné vody života v oppidu narušila krátká letní polední bouřka, po které na nás opět vysvitlo sluničko. Náladu nám vylepšil brk se zelím a kancem. Ani jemný deštík neodradil rody od krátkých průzkumných procházek po okolí. Jiné rody se věnovaly tvořivé bohulibé činnosti – výroba praků, lodí a obrázků z papíru. Na kmenové shromáždění již opět svítilo rozesmáté letní sluníčko. Po dobré večeři si nejmenší oddíly zakřepčily při ohluchlu. Těšíme se na zítřek.

neděle 8.7. 2012

Za svitu ranního sluníčka jsme nastoupili ke splnění čtvrté části velké hry. Vše se nám dařilo, dokonce jsme zvládli oblékat sami sebe do bublinových oděvů. K svátečnímu obědu nám byla našimi kuchaři nadělena svíčková. Po o se udělalo takové vedro, že jsme museli používat vodu, abychom se teplem nerozpustili. Zvlažení přinesl až silnější odpolední déšť, který naštěstí přestal včas, abychom mohli vychutnat slunce při rodobém shromáždění. Dneska za nás soutěžili náčelníci a jejich pravé ruky v hodu drahým slepičím produktem na výdrž. Zdravým těstovinovým salátem jsme se naladili, my starší rody, na večerní ohluchlo. S hlubokým soumrakem jsme zalehli do postelí v očekávání věcí příštích.

pondělí 9.7. 2012

Úderem půl deváté keltského času byl odstartován největší orientační běh v okolí oppida vyplněný deseti úkoly, které musel každý bojovník i keltská žena splnit. Všichni mužové a ženy byli podporováni pravými rukami náčelníků rodu, kteří vše absolvovali spolu s nimi. Po o bojovníci vylepšovali své ruční palné zbraně a zdokonalovali se v  umu zpracovávání dřeva nožem nebo sekerou či soustruhem. Večer se nejmenší bojovníci cvičili v palbě salvou z ručních zbraní. Větší bojovníci stříleli stlačeným vzduchem do vlastoručně vyrobených terčů. Největší bojovníci vytvořili na řece palebnou clonu proti případnému nájezdu Germánů po vodě. Nejlepší ženy kmene ve hře s barevnými kroužky nastoupily proti pravým rukám náčelníků rodu. Bohužel, podlehly. A tak do grand finále proti sobě sehráli zápas náčelníci rodů a jejich pravé ruky. Náčelníci rodů v litém boji podlehli. A šlo se zavrtat do zemnic.

úterý 10.7. 2012

mimořádné tiskové communicé:

Keltské zpravodajství je neustále narušováno germánskými kmeny, které vysílají do vzduchu Wifiruše. Z času na čas se podaří bariéru prorazit, a tak mohou jasné a spolehlivé zprávy dolétnout ke všem přátelům našeho keltského oppida.

Brzy po ránu se celý kmen sešel na nástupišti, aby jednotlivé rody splnily poslední ze zadaných úkolů, které umožňují získat část tajné zprávy. Mysl všech osadníků oppida se upírala k nejstarším rodům Keltboyům a Idefixkám. Ty podstoupily nejtěžší zkoušku, když musely ve skalnaté sluji zdolat 15-ti metrové stěny. Z vrcholů stěn musely snést duhovky, které jim umožnily návrat a získání další důležité části tajné zprávy. Uvidíme, zda úsilí celého kmene bude při posledním shromáždění korunováno úspěchem. Všechny výkony byly odměněny výborným obídkem od slovanských bratrů z Bratislavy. Odpoledne keltší bojovníci a bojovnice s věnovali poklidnějšímu rozjímání a procházkám po okolí. Jako každý večer se část bojovníků věnovala celkové chemické očistě a ostatní si hráli. Po keltské pohádce a večerce jsme zalehli.

středa 11.7. 2012

Tisková zpráva keltského oppida:

„Svou nezištnou pomoc nám nabídly spřátelený skotský keltský kmen pod vedením McDonalda . V jejich oppidu nemají Wifiruše žádnou moc, a proto k vám mohou proniknout nejnovější informace.“

Dnešního dne byl vyhlášen klid zbraní a celkové příměří. Po marmeládově šátečkové snídani vypuklo všeobecné veselí a soutěživost pod jménem Keltiáda. Sportovního klání se zúčastnilo celé osazenstvo oppida. Bojovníci a bojovnice vedení svými náčelníky rodů se vrhali statečně a neohroženě do všech sportovních disciplín, které soudcovali pravé ruky náčelníků.

Na večerním kmenovém shromáždění byli pasováni noví bojovníci a bojovnice, kteří se zúčastnili poprvé s námi. Nestarší bojovníci a bojovnice pozřeli večerní krmi společnými silami. A šup do hajan.

čtvrtek 12.7. 2012

„Přijela pouť a Keltů proud, zaplnil v oppidu kdejaký kout.“

Krámeček byl plný lákavých věcí, např. sliz, pro ženy šmuky, pro chlapy zbraně a pro každého mls. Vše bylo ke koupi za duhovky, které si Keltové vysloužili u jednotlivých atrakcí.