DĚTSKÝ TÁBOR, z.s.
Křivoklát 190, 270 23 Křivoklát

registrováno na MV ČR pod číslem II/s-OS/1-29592/96-R

IČO 64707458

Adresa jednatelství

Mobil

Email

Facebook

Křivoklát 190, 270 23, Křivoklát

725 523 964

detskytaborzs@gmail.com

Dětský Tábor, z.s.

Číslo účtu 397446309/0800

Odkaz na resort

Kontaktní formulář: