Personální zajištění tábora 2024

Pokud chcete jet na tábor jako pedagogický či nepedagogický pracovník, prosíme o závazné vyplnění registračního formuláře.

Termín konání tábora 29.6.-12.7.2024