Personální zajištění tábora 2023

Pokud chcete jet na tábor jako vedoucí nebo praktikant, prosíme o závazné vyplnění registračního formuláře.

Termín konání tábora 1.-14.7.2023