12. 
den vodnické konference

      Ve středu jsme se všichni vzbudili do prosluněného rána, a tak není divu, že se nám vyjímečně chtělo z postýlek. Po snídani nás úplně všechny čekala naše první letní vodnická olympiáda. Nejdřive přednesli svůj slib naši pulci – trenéři, po nich vodníci – rozhodčí a nakonec my – vodníčci, že budeme soutěžit čestně a spravedlivě v duchu fair play. Potom jsme se přesunuli k jednotlivým disciplínám. Každý z nás závodil ve skoku, hodu oštěpem nebo třeba ve vodnickém maratonu. V době, kdy šosy schnou nejrychleji, nás rušily v době odpočinku svými přelety nad naší tůní železní ptáci ynepirg. Odpoledni ti nejmenší z nás tvořili podvodní pavučinu svých nejlepších zážitků z naší vodnické konference. Skalice a Vydry si pro změnu vyzkoušeli, jaké to je být slepý. To vám byla legrace. Po večerní přesnídávce vodníččci z Opavy a Otavy bojovali o své vodnické vlajky a po takovém boji šli do postýlek o něco dříve. Někteří opozdilci si ještě dozdobovali své hrnečky na mušličky a začali pomalu pracovat na úklidu naší tůně. Po takhle náročném dni jsme už večer neměli ani sílu na zlobení a všichni jsme vzorně usnuli ve svých podvodních skrýších.

VK Střela to je pecka! My jsme malá mokrá děcka

pan Vlhký a  pan Mokrý

     11. den vodnické konference

      Z důvodu příliš mokrých šosů si vodníččci vyzkoušeli šikovnost svých ručiček. Odměnou jim k večeři byly bochánky s třívrstvým obložením. Večerní roztrhání mraků nám dovolilo zúčastnit se svatby pana Sumce se slečnou Mlokovou. Nedopustíme konec vodníků v Čechách!!!!!!!!!

Modrá je dobrá!

Missi a Ssippi

     10. den vodnické konference

      V době, kdy slunce začíná opírat paprsky do vodní hladiny, se vodníčci z povodí VK Střela a Bystřice vydali zpět do naší tůně. Otavští a Opavští obhlíželi rybník Tržiště. Odpolední voda zhora neodradila zahraniční delegaci od Mississippi od hledání kamínků. K večeru jsme  kuňkali u rudých květů, na kterých vodníččci vykouzlili něco k snědku. Skalice i  Vydra se vydaly řekou neřekou do odlehlých ramen. Avšak velká vody z mraků je spláchla zpět do bezpečí naší tůně.

Modrá je dobrá, ale zelená je lepší!

Sumec a Samec

      9. den vodnické konference

      Nastal den, kdy vodníčci museli prokázat, jak ovládají svoje řemeslo při dlouhém kroku kolem tůní. Všichni byli moc šikovní, ale vyhrát mohou jen ti nejlepší. K obědu jsme měli omáčku z kořenů oranžových a bílých leknínů s raženkovými plátky. Po obědě se VK Střela a Bystřice vydali  po toku blízké  řeky, dokud nenašli místo, kde voda je klidná a přívětivá k unaveným nožičkám malých vodníčků. Ostatní vodstva se smačeli v rybníčku nebo se pokusili najít poklad. Ten je bohužel nadále skrytý a vodníci z řeky Styx musejí svoji výpravu zopakovat. K samému večeru probíhala spousta zápasů – v hodu perličkami, měchuřinou i mušličkami,

Měl bys plávat, plááááávat, plááááávat, plááááávat….

Rosnička a víla Leknínka

      8. den vodnické konference

    Dopoledne byl zasvěceno plnění vodnické zkoušky – tentokrát čtvté, poslední. V pravé poledne jsme se našťouchli čuníkem s chaluhami a nakrájenými šiškami. Odpoledne náš čekalo několik odpočinkových her, aby se pak večer mohl protančit v rytmech divokých řek. Navečer se usmažilo placek z dvaceti kil těsta, vše snězeno, nezbyla ani jediná.

Plop! Žbluňk! Čvachyty čvacht!

Kebule a Česílko

      7. den vodnické konference

      Dnes ráno před návratem vodníků z řek Mississippi a Styx, a po odchodu vodníků z řek Střela a Bystřice, se tůň zdála téměř vodníků prázdná. Zástupci všech zbývajících čtyř řek putovali po blízkém a vzdáleném okolí a pátrali po nových vodách. Vodnice z řeky Vydry a „podvodníci“ ze Skalice dnes dopoledne marodili. Skolila je slepota, hluchota, brutální puberta, ploché nohy i dvojitý ischias. Naštěstí je na rybím tržišti rychle vyléčili. Nejmenší vodníci využili klidu v táboře, učili se důvěřovat si a také pluli s velrybami. Jen delfíni chyběli! K večeru se však o klidu mluvit nedá. Tůni se nesly tóny sladkých dřev, výstřely z vodní pušky a zvuky exotických řecko-římských zápasů. Na hromadném zasedání konference vodníci namočili své pulce, aby vodníkům nezáviděli mokré šosy.

Cák!

Kreveta a Makrela

      6. den vodnické konference

      S vysilujícím vedrem si naši vodníčci poradili na jedničku. Někteří zavítali do nedalekých tůní, kde se zchladili a zaplavali si. Jiní zase odpočívali smáčejíc alespoň nožičky. Ale našli se i tak odolní jedinci, kteří se vydali i za úmorného vedra na několik kilometrů dlouhou cestu. Naštěstí je místy osvěžil lehký deštík. S sebou si, bohužel, místo sladké vody vzali vodu mořskou, ale vše s lehkostí vyřešili. Na závěr dne se vodníčci věnovali chovu překrásných rybiček, velryb a žraloků. Při ukládání se ke spánku to všek vypadalo se všemi vodníky stejně – unaveni náročným dnem ihned usnuli.

Žbluňk!

Štika a Paštika

       5. den vodnické konference

      Po probuzení vodníků v lesních mokřinách, se malí vodníčci vrátili zdrávi zpět do naší tůně. Návštěva rybího tržiště stála některé mnoho blýskavých kamínků. Jiní se odhodlali  k dalekým zvíkovským vodám. Při západu slunce si VK Střela a Bystřice opekla špekaté slimáky a uložila se na noc do 11 prutového přístřešku.

Bystřické vodničky potápí lidičky.

Žbluňk a Kuňk

      4. den vodnické konference

      Další vodnická zkouška: ovládali jsme vodní hladinu, nechávali vodu létat a začarovali ji ve sladký sliz, kterým si pak ti nejmenší vodníčci zalepili pusinky. Vodníci od řeky Skalice museli dokonce vypít celou tůň, aby prokázali svoji schopnost zastávat svoje řemeslo. K obědu jsme si naplnili bříška ovocem v těstíčku, které máme opravdu moc rádi. Navíc nás dnes při obědě obsluhoval pulec pan Mokrý. To vám byla legrace! Odpoledne jsme provedli kontrolu mořského dna, tůní a rybníků. Po celém dni nejvíce sil zbylo vodníků od řeky Opavy a Otavy. Ti byli tak odvážní, že se vydali strávit noc k rybníkům vzdálených dva vodnické regiony. Zaplavali si a zasvitu měsíce do usnutí pozorovali vodní hladinu.

VK Střela to je pecka! My jsme malá mokrá děcka

pan Vlhký a  pan Mokrý

     3. den vodnické konference

Každý malý vodníček,

musí mít svůj hrneček.

Na pár krásných mušliček,

popřípadě dušiček.

K večeru leknín vypěstují,

Čochtana jím obdarují.

Vodník Vlhký dnes nám slaví,

     219. narozeniny ho baví.

     O klidnou vodní hladinu,

     dostal hobla přes sedinu.

     Po vodním ptactvu k obědu

     bříško podobá se balónu.

     Vodníci z Vydry a Skalice,

     ruku v ruce drží se.

     Po mokrých stopách plouží se,

     po pokladu perel toužíce.

Modrá je dobrá!

Missi a Ssippi

      2. den vodnické konference

Vítr rozehnal všechny mraky a malí vodníčci se pustili do prvních zkoušek z řemesla vodního. Luštili  šifru vodníka Sumce a vodnice Rosničky. Dokázali, že umí ovládat vodu – např. vytvořit vzorek oceánu, který reálně připomíná děsivé mořské hlubiny. Najít cesty v kalných vodách, kde není na krok vidět. Ve vodnickém pětiboji předvést své umění proměny v rybu. Vodníčci z povodí Otavy a Opavy při průzkumu tůně objevili táborovou kroniku. Večer vodníci protančili dvoje střevíce!!!

Modrá je dobrá, ale zelená je lepší!

Sumec a Samec

      1. den vodnické konference

Přijeli jsme na oblastní vodnickou konferenci, abychom dokázali, že vodnickému řemeslu rozumíme, ovládáme ho a že nedopustíme konec vodníků v Čechách. Konferenci zahájil velkovodník Čochtan. Přivítal nový i staronový vodnický potěr, vodníky a pulce z Čech, Moravy i Slezska. A dokonce jednu zahraniční delegaci. Na břehu nedaleko naší tůně jsme postavili z 11 prutů a upleteného rákosí příbytek, kde si mohou odpočinout všichni vodníci od vodnických zkoušek. Sepsali jsme si závazky, které byly ukryty dva metry pod hladinu do nejhlubšího bahna. Snad nám je neobjeví jiní Wasermannové.

Měl bys plávat, plááááávat, plááááávat, plááááávat….