Korespondenční adresa tábořiště: Lišice 132, 334 44 Dolní Lukavice – Lišice

Upřesnění odjezdu: v pátek 15.7.2022 13:00 -16:00 hodin.

Deník Trosečníků

2. července – ztroskotání

Flotila 8 lodí ztroskotala za velké bouře na útesech v blízkosti pustého ostrova. Zachránil se pouze jeden kapitán, jedem bocman, 8 poručíků a 10 kadetů, 3 lodní kuchařky, 2 ranhojičky, jeden správce truhly, lodivod a z každé lodi část posádky. Většinu lodí pohltilo moře, až na jednu, která zůstala zaklíněná nedaleko ostrova na útesech. Její trup je značně poškozen, kormidlo odplavilo moře, z hlavního stěžně zbyly jen třísky a většina plachtoví je rozedrána na cáry. Podaří se nám loď společnými silami opravit a přežít nástrahy opuštěného ostrova? Zajistíme si zásoby jídla a vody na plavbu zpět?

3. července – třídění trosek

A vyrážíme na pobřeží! Dnes celý den třídíme trosky, které vyplavilo moře. Aby nám šla práce lépe od ruky, lodní kuchařky nám vydatně vaří z čerstvých surovin (kterých je naštěstí na ostrově dostatek) a my máme čas zjistit, kdo z jednotlivých posádek přežil. Zachránily se zbytky posádek lodí, které tvořily naší flotilu, a to lodě jménem Bohemia, Robinsonova loď, Dravý tuňák, Nebezpečná Jessie, Niňa, Panda, Kraken a Ahoj.

Musíme najít co nejvíce trosek, ze kterých snad opravíme loď na útesech!

4. července – posílání zpráv

Pokoušíme se spojit se zámořím. Posíláme zprávy po poštovních holubech, vlaštovkách a v lahvích. Dnes byly vyplaveny první zprávy od vás z pevniny. Připravujeme zásoby vody na odplutí. Pitnou vodu jsme nalezli na úpatí hory a pomocí důmyslných koryt ji dopravujeme dolů na pláž. Při jejich budování jsme objevili i další vhodný materiál na opravu lodi.

5. července – den oprav

Dnes je velmi úspěšný den! Nalezli jsme velké množství trosek potřebných k opravě lodi. Všem posádkám se podařilo dopravit dostatečné množství vody, kterou budeme potřebovat, až vyplujeme na moře po dokončení oprav. A dokonce jsme nalezli zlatý poklad, který kapitán rozdělil rovným dílem mezi jednotlivé posádky. Kadeti posádek dostali za úkol jej bedlivě střežit. Aby nám šla práce lépe od ruky, naplnili jsme si bříška knedlíky plněnými exotickými plody a večer jsme pojedli pečené opeřence.

6. července – příprava na výpravu do středu ostrova

Nevíme, co nás čeká!

A proto jsme se rozhodli uctít duchy ostrova stavbou domečků z mechu a kůry. A abychom si cestou ulovili něco k snědku, bylo třeba vypilovat střelbu a hlavně připravit mapu již známé části ostrova, aby mohla býti zítra doplněna o nově objevená a prozkoumaná území.

7. července – velká výprava do středu ostrova

Pobřeží už je nám důvěrně známé, a tak objevujeme i vnitrozemí. Vybaveni velkou svačinou, vyrážíme všemi směry objevovat další materiál na opravu lodí a zásoby potravy. Uf! Bylo to náročné, ale všichni jsme se opět na pobřeží sešli, abychom zítra pokračovali v opravách…

8. července – třídění vyplavených zásob

Teplé proudy vyplavily spousty zásob. Dokonce i zásoby z pevniny! Všechny balíky kapitán spravedlivě rozdělil. Při shánění zásob jsme objevili hady jako trdlo a opékali jsme si je na ohni. Aby nám na ostrově bylo veseleji, vymalovali jsme si jej za pomocí barevných kamenů z křídových útesů.

9. července – roztančený den

Na ostrově se nečekaně objevili domorodci. V jejich vesnici jsme však našli materiál na lanoví, bez kterého se naše loď jen těžko obejde. Abychom se pro další část lodi dostali, je naší jedinou nadějí zamaskovat se a večer si zatančit domorodý tanec.

10. července – upřesnění polohy před vyplutím

Je třeba procvičit posádku v orientaci. Využíváme k tomu hluboké pralesy ostrova. K překonání nástrah lesa musíme prokázat mnoho dovedností. Odměnou nám je vydatná hromničková omáčka a knödle. Pro domorodce vyrábíme různorodé šperky, abychom s nimi mohli vyjednávat při získávání dalšího materiálu na opravu lodí, který se nachází na území jejich vesnice.

11. července – nocování v lese

Je potřeba dostat zásoby jídla z druhé části ostrova, proto se někteří z nás vydávají ještě hlouběji do pralesa. Abychom nezabloudili, značíme si zpáteční cestu lesem. Začíná se brzy stmívat, a tak musíme v lese přenocovat. Aby nám získané zásoby jídla nesnědla divá zvěř, je třeba rozmístit hlídky na celou noc. Co myslíte, zvládneme to?

12. července – velké trosečnické klání

Opravy lodi pokračují dobře. Věříme, že den odplutí se blíží. Všichni jsme se přizpůsobili životu na ostrově a užíváme si teplé počasí. Pomalu začínáme z trosečníků sestavovat novou posádku lodi. Abychom zjistili, kdo v čem vyniká, a mohli mu přidělit odpovídající funkci, uspořádali jsme dnes velké trosečnické klání. Síla, rychlost, obratnost a vytrvalost…to vše musí prokázat nejlepší z nejlepších. Jestliže vše půjde podle plánu a duchové moře nám budou nakloněni, doplujeme zpět k domovským břehům v pátek 15. července. Přijdete nás přivítat do přístavu?

13. července – den velkých oprav

Na ostrov se vrátilo teplé počasí. Voda v sudech už je připravena na nalodění, stejně tak jako zásoby jídla. S opravami lodi jsme dnes značně hnuli. Jednotlivým posádkám se podařilo projít a prozkoumat celý ostrov a nasbírat potřebný materiál. Už zbývá jen doopravit příď. Pro osvěžení po práci jsme se ponořili do chladných vln moře, abychom dali odpočinout tělu a načerpali novou energii.

14. července – vyplouváme!

Moře je příznivé a vítr má správnou sílu a směr. Došel nám materiál na opravu lodi. Na celém ostrově již není nic, z čeho bychom opravili příď. V noci se sešly všechny posádky, aby se poradily, jak dále postupovat. Situace se zdá bezvýchodná. Prosíme Ducha moře o pomoc!….a pomohl….zítra vyplouváme!

15. července – zpátky u domovských břehů

Včerejší deště umocnily příliv a tak se nám podařilo dostat opravenou loď zpět na moře. Po východu slunce se loučíme s ostrovem, který nám byl dlouho domovem, uklízíme a připravujeme se na nalodění. Aby nám čas rychleji utíkal, zasoutěžili jsme si v rozličných disciplínách a rozdělili jsme si zbytek zásob. Již se blížíme k domovským břehům. Těšíme se na shledání!

Přejeme všem trosečníkům hezký zbytek léta a těšíme se na příští plavbu (1.-14.7.2023)!