Den čtrnáctý  LP 2015Nalezli!
Rytíř Alzheimer poslal zjevný pergamen! Zjevil se s prvním nočním ptákem!Heslo nalezeno!Hradní brána se otevřela!
Jede se domů!

Den dvanáctý a třináctý  LP 2015

Poslední kouzelná slova rozdána!

Po vydatné snídani se pacholata a několik nově pasovaných rytířů a novopečených dvorních dam pustilo do hradního osmiboje, které zahájili členové dvou urozených rodů: Wichů z Brtče a Zikmundů z Křivoklátu. Ve všech disciplínách prokazovali sílu a ušlechtilost jak těla, tak i ducha. Polední menu pomohli sestavit zpřátelení kolemjdoucí krajané z bratislavského kraje. Odpoledne se neslo spíše v odpočinkovém režimu např. lov zvěře či kohokoliv, hrátky u louže a vojna a mír apod. Večerem zavanul teplejší větřík z jihu, a tak se všichni těšíme, že se zase ohřejeme.

                                                                                                                                                                                                                 Blížíme se!

Den desátý a jedenáctý  LP 2015

Pátráme, pátráme!

Včera dopo pacholata zevlovala po hradním nádvoří. Tu něco uklidila, přenesla, otočila, opravila či rozbila. Až nastal čas oběda ozdobený brkašem a karbanátkem. Po „o“ propukl na hradním nádvoří cechovní řemeslný ruch. Viz dobové foto. Hradní počasí: stálé, bez deště, mírně zachmuřené, teplota tričková až mikinová. Druhý den po neděli se nesl ve znamení horečnaté přípravy na hradní osmiboj. Pacholata tužila svá těla, aby co nejlépe uspěla a ukázala hradnímu pánovi, že si zaslouží stát se rytíři a dvorními dámami. K obědu jsme spořádali hejno vystříleného ptactva a večerní krmi vyplnil dar bavorských kupců.

Zatím nenalezli!

Den osmý a devátý  LP 2015

Z oteplení!

Když pominulo ranní kuropění, začali se sjíždět z okolních hradů rytíři na velké rytířské klání. Disciplíny: hod polenem; střelba z kuše a luku; běh přeskoč, podlez, prolez, vykličkuj, hlavně se narovnej; šílená jízda povozem se slepým vozkou prověřily psychickou a fyzickou připravenost pacholat k případné ochraně hradu. Hradní pán byl s výkonem adeptů na rytíře a dvorní dámy spokojen. Poté, co ve zbytku dne družiny získaly poslední kouzelné heslo k bráně, za odměnu hradní paní zahájila plesovou sezónu večerními discohrátkami. Polední krmě podpořila rozvoj zraku a večerní kynuté těsto smažené na rozpálených plotnách a obalené v sladké směsi celý sobotní den ukončil. Bloudění pacholat v nedělním dopoledni prověřilo jejich orientační schopnosti. Všichni se vrátili na hrad a radost byla dovršena psíčkovou se šesti. Odpoledne probíhalo v duchu odpočinkovém, sem tam drobné šarvátky nenarušovaly klid hradního pána.

Dobrodružství pokračuje!

Den šestý a sedmý  LP 2015

Z chladu!

Pacholata se vrhla potřetí do získání hesla, které jim pomůže ke znovunalezení klíče od hradní brány. Nejmenší Rytíři v šatech se chovali nerytířsky a tudíž získali prázdný sáček bez hesla. Všemožně se snaží, abychom nic nenašli. Po „o“ si na prvním i druhém nádvoří rozložili své dílny mistři cechů sklářského, barvířského, drátenického, ryteckého, zlatnického, písařského, svíčkařského a kuchařského. Zdařilé výrobky byly ihned rozprodány. Hradní kuchyně se musela hodně snažit, neboť karavany obchodníků nejsou vidět. Vařilo se z domácích zásob: buchtičky s krémem a prasátkové řízečky. Dnes polovina pacholat prováděla celodenní hloubkový průzkum širšího okolí podhradí a druhá polovina se zabavila hrami na všech hradních nádvořích. Karavany objeveny nebyly, proto se vařilo ze zásob místních hradních sýpek a z osazenstva hradních pastvin. Hradní pán a  hradní paní jsou spokojeni se zdravotním stavem hradního mužstva. Ranhojičky i kat mají volno a hladomorna zeje prázdnotou.

Už jen do tepla!

Den čtvrtý a pátý  LP 2015

Z horka!

Včera dopo se pacholata snažila získat další hesla vedoucí k odhalení ztraceného klíče. Odpo družiny utíkaly z mučírny, vyráběly pochodně, prolustrovaly místní trhy a měly „povoleny“ hry v podhradí. Do klády nebyl nikdo vsazen, na pranýři neúpěla žádná žena. Náš kat měl volno. Odměnou nám byly kynuté koule s oranžovočervenou dužinou bez pecek. K večeři byli stočení opeřenci bez zobáků s hlízou a směs z oškubaných podhradních zahrad. V noci fouknul větérek a spadlo 68 kapek. Vše trvalo jednu dvěstěosmdesátosminu  z dvacetičtyřhodinového dne.  Temperatura se stala natolik chladnou, že jsme navlékli tričko. Den se stal vhodný pro dálkové pochody, čehož využily čtyři družiny. Hradní stráž zajistila polední potravu pro zbytek hradu zadržením pašovaného zboží čínskou karavanou kráčející okolo hradeb. Zbylé družiny skotačily na hradním nádvoří za účelem získání rytířských stuh. Hlídka z veže hlásí příjezd maďarských obchodníků. Copak asi bude k večeři?

Do chladu!

Den druhý a třetí  LP 2015

Do hradu!

Během prohlídky se ozvala taková rána, až se zabouchla hradní brána. Otevřít ji lze klíčem, který je ukryt na neznámém místě. Poslední rytíř Alzheimer si nemůže vzpomenout, kam ho dal. Klíč se nám možná podaří najít pomocí tajných hesel, která pacholata získají při splnění náročných úkolů. Pacholata zatleskala a vrhla se na to posilněna rýži, sekanou, rohlíky, pomazánkou, br.k.vepř.z., špagety, chlebem a knedlíky rozdělenými do pravidelných dávek.  První úkol se podařilo splnit všem družinám až na nejstarší Krynolíny (zřejmě tu budeme muset zůstat několik týdnů). Je tady hic jak vloni v pekle. Chladíme naše těla v blízkých rybnících.

zdraví zdravá pacholata

Den první – sobota 4.7. LP 2015

Slyšte, slyšte,

hradní pán s hradní paní na vědomost dávají všem neurozeným v hlubokém podhradí, že v dopoledních hodinách přijali hejno pacholat a pacholků pod střechu našeho středověkého hradu k jeho zevrubné prohlídce. Ovšem nebude to prohlídka ledajaká…..

Vysoké venkovní teploty způsobují přehřátí našich středověkých kondenzátorů, což má za následek snížení frekvence pravidelnosti spojení s neurozenými pouze na každý druhý den.