Neúprosné vedro na Sahaře natolik rozpálilo velbloudí karavanu, že zprávy z daleké oázy nemohly být doručeny k vašemu zraku. Až včerejší mírné ochlazení a zkrápění rozpálených cest způsobilo doručení novinek. 

P. S. Všichni jsme v pořádku. Bouřka nás vzala obloukem.