Letní tábor 2005 se konal ve Vojtově Mlýně od 2. do 16. července 2005. 

Celotáborová hra byla zaměřena na téma „Starověký Egypt – Život v údolí Nilu„.

Na začátku července 2005 se v údolí říčky Javornice proměnilo na čtrnáct dnů ve Starověký Egypt. Pod bedlivým okem faraóna Ursuse I. Velikého a krásné Kleopatry se na 100 malých egyptských učedníků snažilo projít deseti síněmi, ve kterých poznávali egyptský život po všech stránkách.

Těchto deset síní navštěvovali Egypťánci v rámci skupin, které nesly jméno vždy jednoho symbolického egyptského zvířete. A tak se u správců síní střídali postupně vždy se svými strážci Kočky, Hroši, Šakali, Sokoli, Berani, Paviáni, Lvi, Býci, Krokodýli a Kobry. V každé takovéto skupině byli zastoupeni Egypťánci napříč věkem a pohlavím… 

Každá ze síní se věnovala jiné činnosti, měla svou barvu a byla zasvěcena jednomu z egyptských bohů. Malí Egypťánci postupně prošli těmito síněmi:

  • Modrá síň architektů boha Amona – Re, správce síně Vosek,
  • Béžová síň výrobců papyru bohyně Tveret, správce síně Tutenkámen,
  • Fialová síň léčitelů bohyně Eset, správce Nechtenmed,
  • Žlutá síň výrobců amuletů boha Ptaha, správkyně Natah,
  • Červená síň barvířů pláten boha Hóra, správkyně Nebchet,
  • Světle zelená síň strážců stád a sýpek boha Hapi, správce Hap-Meht,
  • Oranžová síň výrobců pečetidel bohyně Maat, správkyně Paat,
  • Bílá síň vypravščů příběhů bohyně Bastet, správkyně Harem,
  • Hnědá síň architektů boha Chnúma, správce Šuppiluliumaš,
  • Tmavě zelená síň písařů boha Thovta, správkyně Ibiska.
Vstup do fotogalerie

Poté, co malí učedníci poznali život v každé ze síní, stali se z nich učenci, potenciální odborníci na architekturu, umělecká řemesla, přírodní vědy, lékařství apod.

 Táborová hymna LT 2005

Na melodii písně Dělání

Upeč z mouky placku, postav rychlou loď,
vyrob zlaté šperky, velblouda si zkroť,
uvař nápoj z bylin, obarvi si šat,
uč se tajným písmem, bohy uctívat, bohy uctívat.

R: S karavanou kráčíš dál, deset síní poznáváš,
učencem se staneš v pravý čas.
Faraón, zdá se mi, je syn boha na Zemi,
s jeho vůlí říše rozkvétá.

Na papyrus tenký, napiš příběh svůj,
aby lidé po nás, znali osud Tvůj,
v pyramidě ukryj svitek s pečetí,
Ursus s Klepatrou, Tvůj čin posvětí, Tvůj čin posvětí.

R: S karavanou…