Den první

V oné romantické době Léta Páně 1613 v období dlouhých letních dnů a krátkých nocí pozval admirál Medvěd osm spřátelených kapitánů pirátských lodí do Čimelic Port a vyzval je, aby naverbovali nové posádky. Všechny pirátské lodě s jejich kapitány pak přizval k dobrodružné výpravě za bájným pokladem korzárského kapitána Flinta. Dověděl se o něm od svých špehů, kteří to vypátrali po Evropě. V celé výpravě jde o bystrost, rychlost, šikovnost a um nových posádek pirátských lodí, protože musí předstihnout Anglány a Španěle, kteří se také vydali na svých mořských neckách do honby za pokladem. Posádky si nejprve musely vybudovat a zabydlet své kajuty.Celá flotila se posilnila hovězím vývarem z kostí zvířat ulovených na pevnině a vepřovým plátkem s rýží, zvedla kotvy a vyplula….Držte nám palce, ať nás nesežerou mořské nestvůry a nepohltí hlubiny oceánu a dosáhneme kýženého pokladu.Piráti

 Den druhýPropluli jsme chladnými vodami Severního moře a míříme do Karibiku, neboť víme, že tam budou teploty dle dlouhodobých pirátských statistik vyšší. Dnes ráno posádky jednotlivých lodí podstoupili první ze zkoušek. Zvládly mlhu, útesy, bouři, plavbu pod nepřátelskými pevnostními děly, podstoupili výcvik boje posádek a proti karibskému slunci si vyrobili pirátské šátky. Posádky pozřely několik kilogramů bramborových knedlíků s opečeným čuníkem a se zelím, aby piráti netrpěli kurdějemi. Celá flotila se po polední siestě věnuje pirátským hrám, přibližovačkám, a stopovačkám. Po večerní lahodné krmi sestávající z dlouhých mořských řas doplněných jemným masem mořských potvor vypukl lodní rej se zpěvy a tanci pro mladší posádky (chybí jen víno a rum!!!).S pirátským pozdravem „Tas a pal!“ vaši Piráti
P.S. Nevíme, zda mořští kormoráni doporučili tyto zprávy na pevninu. Pokud ano, využijte telegrafu po mořském dně a ozvěte se, ozvěte se, ozvěte se. Děkujeme.

 Den třetíbyl dnem odpočinkovým. Posádky nabíraly síly na další plavbu, protože podle sextantu správně zamířily do teplých vod a vyšších teplot. Ženy se věnovaly sušení velkého prádla a chlapy posilovali svá těla typickými pirátskými sporty (fotbal, ringo, vybíjená). Nejstarší posádka chlapů zbudovala na jednom z četných ostrůvků lemujících cestu k pokladu tradiční pirátské obydlí pro nouzové přežití – tee-pee. Jedna z posádek se při průzkumu blízkého ostrova potkala s 12 měsíčky, a proto byly k obědu knedlíky plněné čerstvými jahodami. K večeři byl pro změnu dar ze Žlutého ostrova promíchaný se zeleninou a doplněný o strouhanou cihlu. Po večerním hodování si posádky vyplňují čas před spaním dělováním z lodí na loď, zatměním a házením zachranných kruhů. Díky všem aktivitám jsou organismy všech členů flotily zdravé a plné energie.                                                                                                     Na psanou zítra
P.S. Děkujeme za první povzbující slova z daleké pevniny, jen tak dále…..

 Den čtvrtý Při plavbě Sea of Secrets se dvě lodě naší flotily musely prodírat mlhou tak hustou, že by se dala krájet a možná ještě víc. Nakonec nás dohonily u čerstvě dobytého a získaného ostrůvku od Anglánů, a to hrdinnými posádkami Kostlivců z hlubin a Krakatic. Přesto, že jsme ztratili pod pevnostními děly imitace lodí pod názvem Cácorky a Černá perla, radost nám to nezkazilo. Na oslavu vítězství jsme divokým tancem rozdrtili žluté hlízy na kašičku a přidali maso z ptáků kroužících kolem našich lodí. Byla to mňamka. Odpoledne si posádky vylepšovaly pirátské dovednosti zkouškami a možná se z některých z nich stanou navigátoři. Náš lodní kuchař původem z Maďarska ohlásil k večeři své národní jídlo. Po večeři se posádky jednotlivých lodí pobaví samostatně: vrtichvostováním, mixlí pixlí, cvičnou bitvou na moři, přepadnutím zámečku nebo softem.Všichni v plné síly a zbroji zdraví pevninu
P.S. Poštovní loď začíná doručovat pozdravy z pevniny, jen víc a houšť. Piráti děkují.

Den pátýJiž od brzkého ráno něco viselo ve vzduchu. A proto dvě posádky Piráti z Karibiku a Černovousky se svými loděmi vypluly na celodenní průzkum okolních ostrovů. Vrtichvosti a Drsné škeble při manévrování u pobřeží najeli na útes, a proto musel být uveden do pohotovosti integrovaný pirátský záchranný systém. Piráti a pirátky prokázali statečnost, odvahu a disciplínu při zdolávání úkolu. Ostatní posádky se věnovaly domácím pracem na palubě. V poledne si drsní piráti pomlaskávali nad krvavou omáčkou s uvařenými šiškami z 11 kilogramů místní maniokové mouky a s masíčkem z místních ulovených dobytků. Odpoledne piráti hráli oblíbené hry. Akorát Mořské vlčice toho mají málo, a tak se vydaly vyplenit nedaleký Karlíkův zámeček. Kotviště nám smočil krátký tropický deštík, přesto poštovní loď dorazila do přístavu a všechny novinky z pevniny byly předány. Srocení pirátů proběhlo v podpalubí, tudíž dokumentace fotoaparátem bude pokračovat až po vysušení skleněných desek do canonu. Vlčice slíbily, že večeře bude z dobytých Francouzů doplněná o místní žluté hlízy. Vše zapijeme pirátským rumem.S pozdravem „Nerušit! Pohřbíváme!“ Piráti

 Den šestýDnes po ránu zjistila hlídka jedné lodi, že se poblíž našeho ostrova potuluje anglická loď. Okamžitě byl vyhlášen poplach a lodníci z lodi Bílé perly a Matýsek se uvedli do stavu bojové pohotovosti a nacvičovali si suchozemský útok pro případnou obranu celé flotily. Boj probíhal nedaleko čerstvě vypleněného Karlíkova zámečku. Posádky lodí Černá perla a Cácorky při průzkumné plavbě narazily na jednom ostrově na mořskou čarodějnici, která na ně poslala dočasnou slepotu. Kapitáni, bocmani a lodníci nezaváhali a pokračovali v práci i poslepu. Pohybovali se, kreslili a orientovali se v prostoru i bez zraku pouze podle hlasových povelů. Drsné škeble a Vrtichvosti si postavili maketu lodi, která měla vyzkoušet, zda skutečné lodě dokáží proplout pod pevnostními děly Španělů na dalších ostrovech. Pirátští medvědi a Krakatice se věnovaly palubním pracem a úpravám svého už tak strašného zevnějšku. K obědu jsme měli žlutou kaši a rozsekané maso místní fauny upečené doplacata. Odpoledne si starší posádky doplňovaly zásoby. Nejmladší mužstva pirátů a pirátek prošla tvrdým výcvikem úklidu kajuty. Na shromáždění flotily došlo ke vzpouře kapitánů a posádek proti admirálovi. Admirál dostal čas na odpověď do zítřejšího večerního shromáždění. Požadavky kapitánů jsou drsné a uvidíme, jak se s nimi admirál poradí. Večerní krmě se nesla ve znamení sladké tečky dne. Žraločí ploutvičky v exotickém skořicovém obalu všem chutnaly. Večerní zábavu zpestřilo u posádek buřtování, dělování a hrátky v podpalubí.S pozdravem „Demokracie končí při vstupu na palubu“ flotila

P.S. Prosíme, aby suchozemští dobře zvážili případnou návštěvu, zejména malých, v tuto chvíli již perfektně sehraných posádek a nenarušili tím plavbu celé flotily.

 Den sedmý Ráno nás postihl krátký tropický deštík, náladu na palubách to nijak nezkalilo. Protože sílí neklid mezi posádkami o místě, kde by se mohlo nacházet naleziště pirátských pokladů, vypluly posádky Vrtichvostů a Drsných škeblí k celodenní výpravě, ale tentokrát na opačnou stranu souostroví. Po cestě se jim podařilo dobýt bezvýznamné lázně Vráž a šťastně se vrátily domů. Místo uložení pokladu je zatím neznámé. Kostlivci z hlubin přišli v bojích o jedno oko, proto si museli vyrobit pirátské pásky přes oko. Pirátští medvědi spolu s Krakaticemi trávili čas společnými pirátskými hrátkami. Piráti z Karibiku a Černovousky vyzdobili naši společnou krčmu. Mořské vlčice s Matýskem prošly okolní zátoky. Zastavili se u nás spřátelené čínské džunky, a tak jsme zpestřili polední stravu o semena jejich vodních rostlin   doplněnou masem z vystřílených ptáčků. Po „o“ se posádky věnovaly čištění zbroje a výcviku v lanoví. Na podvečerním shromáždění flotily admirál vyvrátil vzpouru kapitánů posádek. Částečně vysvětlil nutnost denních úkonů (čištění zubů, mytí pirátského těla, úklid kajut či rozvička) a dále nařídil za vzpouru potrestat vybraného kapitána protažením pod kýlem lodi. Posádka však svého kapitána osvobodila. Admirál uplatil kapitány i posádky svým zlatem a příslibem spravedlivého rozdělení budoucího nalezeného pokladu. Celá flotila souhlasila s pokračováním plavby za pokladem. Vše jsme oslavili společnou večeří z osmažených ulovených vorvaňů se žlutými hlízami a obohacenou o chutnou místní flóru. Večer admirál vyhlásil na usmířenou s posádkami vodfrk a povolil přespání pod hvězdami na širém moři.S pozdravem „Vzhůru za pokladem!“ vaši PirátiDen osmý
Tropický deštík vystřídalo teplé tropické karibské slunce. Posádky Kostlivců z hlubin a Mořských vlčic se rozhodly prozkoumat nedaleký bezejmenný ostrov s Parohatým kopcem. Posádky Vrtichvostů a Drsných škeblí se po včerejším plavbě zotavovaly v klidnějším režimu hibernace. Pirátští medvědi a Krakatice se rozhodli pro plnění pirátských zkoušek vodou. Piráti z Karibiku a Černovousky odpočívali a meditovali v pirátském týpí. V poledne jsme zbaštili maniokové šišky s omáčkou od kamarádů pirátů na soutoku Moravy a Dunaje. Po poledním zaklidování nejmenší piráti procházeli výcvikem v nouzovém přežití ve stanech. Největší se věnovali poklidným polubním pracem. Některé posádky se bavily známou hrou: „Pirátská šípkovaná“. Na večerní shromáždění v kotvišti však nedorazily včas, protože je zradily porouchané kompasy u ostrova Vrábsko. Někteří lodníci z různých posádek byli povyšováni do nových funkcí: lodivod, navigátor a zbrojmistr s právem nosit viditelně na krku jeden, dva nebo tři žraločí zuby. Kapitán Dřevěné ucho žaloval na kapitána Svetra, že jeho posádka možná i záměrně ztrácí části svých pirátských oděvů a navrhl jeho potrestání. Svolaný koncil kapitánů a bocmanů trest potvrdil, načež byl neprodleně vykonán. Zároveň se koncil usnesl, že potrestá kapitána Dřevěné ouško za žalování. Jako atraktivní pachovou přípravu před večerním ohluchlem se piráti naprali cmundou s česnekem, zelím a uzeným masem.

Ohluchlu zdar Piráti

Den devátý

 Dnešní dne se nesl ve znamení pirátského běhu zdatnosti a umu kolem pobřeží našeho ostrova. Piráti, pirátky a bocmani na devíti bodech pobřežní obrany proti Anglánům prokazovali nejen zdatnost fyzickou, ale i bystrého pirátského ducha při řešení velmi zapeklitých úloh. Na „o“ vyčerpané posádky nasytila pořádná flákota zabalená do třech plášťů se žlutými hlízami. Po „po klidu“ se strhla na cvičišti velká vodní bitva, při které nezůstalo ani jedno triko a oko suché. Na podvečerním shromáždění flotily došlo i na kapitány. Jejich posádky je spravedlivě zlily. K večerní baště byly podávány kostičky z maniokové mouky plovoucí ve sladké žluté majdě ochucené třtinovým nápojem. Večer se posádky Pirátů z Karibiku a Černovousek chystají na noční výpravu k černokněžníkovi, který by mohl napovědět, kde se nachází místo s pirátskými poklady.Pokladu zdar Piráti

Den desátý

 Po probuzení čekalo piráty a pirátky plnění posledních úkolů námořní plavby, při které dokazovali své schopnosti. Některým posádkám se podařilo získat skoro všechny symboly. Pomocí nich se mají dostat k vytouženému pokladu. Několik symbolů ale chybí, a proto budou muset posádky v příštích dnech splnit náhradní úkoly. Psíčková nás v poledne zasytila. Kostlivci z hlubin začali na pěti pirátských knedlících a končili u čísla deset. Odpo posádky doplňovaly zásoby pleněním nedalekého COOP. Veče si některé posádky u ohně zakřepčí, zapějí a upečou si mořské buřty. Posádky Vrtichvostů a Drsných škeblí vyplují na noční výpravu do nedaleké zátoky Zhoř. Zůstanou do rána a po návratu podají hlášení admirálovi.

                                                                                     Nočnímu plenění zdar! Piráti

Den jedenáctý

 Pirátské posádky nabírají sílu k závěrečnému boji o poklad:

dopo: únava z noční včerejší výpravy,

oběd: 8 kg rýže a kus hovězího dobytka,pirátské shromáždění: pasování nových členů, kteří se zúčastnili poprvé naší výpravy,večeře: 525 germánských vdolečků,po večeři: opravy a broušení zbraní na příští den.Vydržíme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Piráti

Den dvanáctý
Všichni členové posádek lodí svedli dopo tvrdý, ale čestný souboj v osmi pirátských disciplínách. Jednalo se o typicky pirátské dovednosti – běh se saněmi, hod talířem na cíl, trojskok, hod skrz obruč, běh zvaný maratón, hod oštěpem………. Po náročném dopoledni nám skvělá lodní kuchyně připravila kynuté kotouče s paprikovým prasetem. Odpo u posádek probíhalo soulodění s přípravou na podvečerní shromáždění flotily. Dnes celá flotila na shromáždění ocenila celoplavbové vykrmování všech členů flotily a odměnila členy palubní kuchyně v čele s nepřeslechnutelnou velkou šéfovou. Po „v“ se piráti vrhly do velkého turnaje v ringu a v pirátské vybíjené.Zítra se to rozhodne! Piráti

 Den třináctý Po ranní krmi piráti a pirátky celé dopo prokazovali svou šikovnost, obratnost a přesné oko v pirátských dovednostech všelikého druhu. Za svůj výkon získávali pirátské peníze. Směnováním peněz za zboží uloupené v předešlých výpravách při vyplenění okolních ostrovů a Karlíkova zámku získali drahocenné předměty. Obtěžkáni získanými drahocennnými předměty pojedli kolečka z podzemních hlíz, spařené chaluhy a kousky prasete. Po „o“ musela být provedena dezinfekce a deratizace všech lodních kajut a vyčištění palub. Večerní ohluchlo všech posádek uvolnilo mysl pirátů před nastávajícím rozhodným večerním shromážděním, na kterém se ukáže, zda kýžený poklad bude nalezen a rozdělen mezi piráty. Dnešní den si zapamatujeme jako den, kdy jsme získali pirátský poklad kapitána Flinta. Zvítězíme! Piráti