Přivítání kovbojů a kovbojek

Léta Páně roku osmdesátého devatenáctého věku dorazili na území River Stone City kovbojové a kovbojky táhnoucí z východu na západ země. V River Stone City si vyjednali svolení od šerifa a Tornado Loo k možnému nákupu volného území v okolí města. Chtějí si zde založit vlastní ranče a stát se řádnými obyvateli města. Musí však splnit podmínky stanovené šerifem města. Dle uzavřené dohody mezi šerifem na jedné straně a kovboji, kovbojkami a indiánskými stopaři na straně druhé vyrazí do prérie a po stanovenou dobu musí plněním daných úkolů získávat zlaté valouny. Zlato promění v šerifově bance ovládané Tornado Loo. Pokud se rančerům a jejich kovbojům a kovbojkám podaří získat předepsaný obnos na získání území pro svoje nové ranče, získají glejt na domovské právo v River Stone City. Odhodlání vyrazit za dobrodružstvím podpořil přírodní plátek z bizona s přílohou dovozenou přes oceán. Budoucí malí osadníci se za slunného teplého odpoledne seznámili se záludnostmi okolní prérie. Večerní vzduch osvěžil krátký deštík, při jehož šššepotání se malým osadníkům krásně usínalo…   

Nejvyšší hlava a krk města.

Vyrazili jsme…

Po vydatné rohlíčkové snídani vyrazili rančeři se svými kovboji a kovbojkami do prérie. Seznámili se s širším okolím, krajinou, rostlinami a nacvičili ve spolupráci s indiánskými stopaři vyhledávání divoké fauny k vlastnímu použití. Po návratu z prérie si pochutnali na masu ulovených živočichů doplněných listy místní jedlé flory včetně v Evropě neznámých jedlých podzemních hlíz rozňahňaných a upravených do pravidelných oválků povařených v osolené vodě. Večer všichni osadníci oslavili úspěšné poznávání prérie bujarou zábavou za zvuků Šroubů a matic v Kabátech s Tebou a se Mnou od zmámého Kryštofa z černého města hutnictví a hornictví.

Vysmátí budoucí osadníci.

Na průzkumu… 

Rajčouni a Stříbrné hvězdy se přihlásili dobrovolně na celodenní průzkum další cesty. Zatímco ostatní ranče vyspravovali a zdobili své vozy nebo trénovali zdatnost v drsných kovbojských hrátkách jako je házení podkovou, bidelní fotbal či zdolávání rozvodněné divoké River Stone. Týlové zajištění se předvedlo v poledne chutnými kousky prasátek z okolí připravené na divoké paprice. Večer zase pravoúhlými tvary těsta nasekané bičem se zapečeným uzeným z komína pojízdné kuchyně a červenou řepou hojně rostoucí poblíž našeho ležení. Oba průzkumné ranče po návratu ohlásili, že další cesta vpřed, vlevo i vpravo je volná. Šerif a Tornado Loo připravili pro širokou kovbojskou veřejnost malé překvapení. Po odzvoněném klekání (nebyl to pan Lorenc) otevřeli první soukromou banku. Někteří kovbojové a kovbojky si proměnili své těžce vyrvané zlaté nugety z lůna země za papírové dolarové bankovky, vydané první soukromou bankou v River Stone City by Cimelice, D.C. Přece jenom bankovka není tak těžká jako zlato. Kdo by se s tím celý den tahal, že?                                     

                                                                                               Odhodlaní COWBOYS.

V prérii…

Od božího rána bylo ve všech leženích jednotlivých rančů velmi živo. Vostré mušky s Divoškami ze Západu se rozhodli, že spolu stráví celý den naplněný kovbojským sportem. Kaktusáci si vyráběli předměty denní potřeby a řádili s nafouklou bizoní kůží. Rajčouni stopovali bizony, aby bylo něco k jídlu. Spolu s Cowboys a Banditkami se jim to podařilo až k večeru. Polední menu se tedy obešlo bez masa, ale koulemi z nahrubo umleté mouky s okolních travin plněnými sladkými měruňkami se sladkým tvarůžkem nikdo nepohrdnul. Naopak, kuchtičky měli při přidávání obavy, aby jídlo nedošlo dřív než se naplní žaludky všech osadníků. Stříbrné hvězdy se poohlížely po nějakých nugetech a přitom jen tak mimochodem ulovily bizona. Večerní krmě mohla již být od masa. Bizoní roláda s rozmačkanými hlízami a hlavně salátem z prérijních rostlin šla rychle na odbyt. Lstivé kovbojky a Indián se sice v prérii ztratily, ale pomocí kouřových signálů našly správnou cestu zpět. A tak si tady v prérii zatím žijeme…

                                                                   Rančeři se svými zatím ještě greenhorny…

Pokračujeme…

Včera došlo k nemilé události. Jezdec Pony Expresu převážející zprávy z cesty  do civilizace padl do rukou proradných rudých tvaří. Zároveň během dne bandité v prérii přerušili telegrafické vedení. Po konzultaci s Marconim, kterému neporadil ani Cimrman, se spojení s Východem podařilo obnovit až dnes. Po doplnění zásob čerstvým masem z  ulovených bizonů, pitné vody a odpočinku se pohnuly jednotlivé ranče kupředu. Vzhůru za novým dobrodružstvím. Cowboys a Banditky na veliké cestě prošli Sand City a zdolali rozhlednu, aby zjistili, jak vypadá prérie dál na Západ. Některé ranče se kvůli přetrvávajícím vedřinám dali na pochod v nočním chládku pod Velkým vozem. V době otvírací doby banky v River Stone City došlo k pokusu o její vykradení. Šerif  byl na chvíli odzbrojen a dvěma lumpům se podařilo vniknout dovnitř a uchvátit bezvýznamné množství zlata. Šerif nakonec bandity, poté co se opět zmocnil koltu, zahnal. Tornádo Loo uchránila svým hlasem a vlastními pěstmi veškerou dolarovou hotovost. Banka je však silná a loupež ji nijak nepoškodila. Ihned po incidentu bylo vyhlášeno pátrání po banditech a ukradeném zlatě. Třeste se padouši, určitě budete dopadeni!!! Kurz zlatých nuget okamžitě klesl z 5 nuget : 1$ na 15 nuget : 1$. Nejmenší kovbojky a kovbojové srdnatě banku bránili, žádné ztráty na životech nejsou hlášeny. Všichni kovbojové a kovbojky se těší pevnému zdraví a nikoho netrápí žadný neduh ani dluh či pupínek. Strava je pestrá, barevná a všem nám chutná.

                                                                                          Svou káru táhnem dál…

Banditi dopadeni…

Povolaná Pikertonova detektivní kancelář zapracovala a dodala totožnosti všech padouchů, kteří se účastnili loupeže v bance. Šerif okamžitě potréty vylepil po celém River Stone City s příslušnou částkou za dopadení. Osadníci zloděje poznali a začali okamžitě přepočítávat možné zisky za dopadení. Všichni padouši skončili ve vězení. Navíc byly u všech nalezeny mapy s místem úkrytu lupu. Kovbojové a kovbojky místa prohledali a všechno ukradené zlato bylo vráceno bance. Šerif s Tornádo Loo samým štěstím vyhlásili plnou amnestii a zloděje propustili. V poledne jsme všichni zbaštili červenou omáčku z kravským masíčkem a večer jsme požádali komunitu v čínské čtvrti, zda by nám nepřipravili některé ze svých tradičních jídel. Bylo opravdu výborné. Nemoci se všem budoucím osadníkům vyhýbají, proto mohou s plným nasazením frčet dál a i sem tam nějaký kousek zlata získat.

                                                                                                 Banditům zmar…

Daleká cesta

Vostrý mušky a Divošky ze západu podnikli dalekou cestu na železném oři směrem severoseverozápad. Dorazili až tam, kde skončili šíny. Ostatní ranče se rozdělily. Část sháněla potravinové zásoby, zbylé ranče se vydaly na severojih, možná i na východ, neboť……. Podařilo se jim objevit Velká jezera (Dolní, Heroické, Hurajezero, River Stone Lake, Sand Lake) s průzračně modrou vodou a písečným dnem. Zde ovlažily a zchladily svározpálená těla. Nedostatek času zapříčinil přípravu rychlého občerstvení v podobě plátků ze stepních kurů pobíhajících všude kolem doplněných zeleninou a kobzolemi. Po návratu posledního ranče z cesty vypuklo dlouhé bujaré Prérijního ohluchlo. Tanečníci a tanečnice se před tím posilnili sladkými kynutými plackami.

Radost až do rána…….

V poušti

Dnes dopo všichni rančeři pod vedením šerifa prověřili znalosti kovbojů a kovbojek ve všech oblastech přežití v nehostinné pustině. Ranče se zúčastnili velkého Prérijního orientačního závodu  Opustili jsme oblast Velkých jezer a odpo vstoupili do vyprahlé pouště pod žnoucím sluncem Llana Estacada. Teploty dosahovaly 300C, buhví kolik je to Fahrenheita. Sílu k další cestě nám dodaly kusy masa ze zadní krávy zalité hustou omáčkou s kolečky nakrájených z bílých kynutých šišek. Bohužel, chyběl jen brusinkový terč se šlehačkou. Na kraji pouště měli kovbojové a kovbojky poslední možnost zchladit se v polovyschlém kaňonu ve zbytku vody. Asi nás čeká přechod peklem, možná uvidíme Fata Morganu!

                                                                                 Nadále odhodlaní……

Skoro na konci cesty

Následující den to byla procházka peklem. Teploty dosahovaly až přes 30 stupňů. Všechny ranče odhodlaně pokračovaly v cestě a pilně překonávaly všechny překážky, aby dokázaly šerifovi, že mají právo zůstat natrvalo v River Stone City. Druhý den po neděli některé ranče přinesly neznáme modré bobulky, které našly v nedalekém lese hned na kraji vyprahlé země. Polní kuchyň vytvořila  krásné velké obdélníkové koláče. Zjistilo se, že je to velmi chutná poživatina. Další den šerif s Tornádem Loo připravili pro všechny kovboje a kovbojky velké překvapení v podobě prvních kovbojských her na Novém kontinentě. Všichni zúčastnění podávali maximální výkony a byli také po zásluze odměněni před celým River Stone City.

                                                                                Stále bez nemocí…….

V cíli

Všem kovbojům a kovbojkám se podařilo složit všechny zkoušky, které před ně šerif a Tornado Loo předložili. Na slavnostním kovbojském večerním nástupu obdrželi všichni jednotlivci všech rančů Glejt, který je opravňuje k pobytu v River Stone City na furt. Ráno posledního dne členové všech rančů oslavili získání Glejtů velkou River Stone City poutí. Z množství atrakcí a množností nákupu zajímavých a velmi cenných dárků pro své blízké i pro sebe v místním marketu, který na tuto počest otevřel šerif s Tornado Loo. Opouštění River Stone City se neslo v duchu slzavého údolí, ale s přáním, že se zase za rok uvidíme…..

 S velkými emocemi.