Stali jsme se obchodníky starověku a středověku, kteří putovali po tehdejší nejdelší obchodní trase (délka cca 9 000 km). Neboť v oněch dobách trvalo projetí stezky v celé délce skoro tři roky a vyžadovalo jak fyzickou, tak také psychickou odolnost a schopnost vyrovnat se s nepohodlím, s extrémními přírodními podmínkami a v neposlední řadě i s úředníky, zloději a podvodníky, zaměřili jsme se především na cílovou zemi stezky – Čínu. Ocitli jsme se v čilém ruchu ulic měst starověké Číny a nasávali atmosféru těchto míst, která je pro nás Evropany tak vzdálená.

Po Hedvábné stezce se však kromě zboží šířily i filozofické myšlenky, náboženství, vzdělanost, nové objevy a technologie. Provoz na Hedvábné stezce tak výrazně urychlil vývoj celé lidské civilizace. A právě na šíření poznání čínské civilizace se zaměřila karavana, která se vydala na cestu z oblastí v okolí říčky Javornice a po náročné a spletité cestě dorazila za hradby Velké čínské zdi, kde jim bylo dopřáno pozornosti samotného císaře, jeho choti a významného císařského posluhovače – eunucha.

Ocitli jsme se u císařova dvora a měli jsme možnost během 14 dní poznat co nejvíce z umění staré civilizace.

Cesta sem byla velmi náročná a v jejím průběhu se obrovské finanční náklady vyčerpaly na zaopatření celé výpravy. Bylo tedy více než nutné z nejvyspělejší země Dálného východu dovézt co nejvíce myšlenek, objevů a technologií zpět domů do údolí ObrazekJavornice. Všichni členové karavany čítající více než stovku dobrodruhů (všechny oddíly) se proto pokusili pod vedením zkušených a především vzdělaných čínských mistrů, Mandarínů (oddílový vedoucí), a jejich pomocníků s hodností Jün-shi (praktikant), získat během svého pobytu co nejvíce informací. Aby lépe splynuli s čínskou společností a jejím stylem života odívali se i chovali jako řádní obyvatelé Číny.

Evropští dobrodruzi si na cesty s sebou vzali nemalý obnos zlata určený především na zaplacení zpáteční cesty, ale také na případné náklady vzniklé získáváním informací. Museli si ale také zároveň nechat dostatečný objem zlata na zaplacení veliteli karavany za cestu zpět.

 Táborová hymna LT 2008

Přijeli jsme s karavanou, až do starých dob,oblečem se do hedvábí,zapletem si cop.
Ref. Paj ťaj ťaj

Nad rýžovým polem svítá,draci už šli spát,zhasneme své lampiony,půjdem ping-pong hrát.

Ref. Paj ťaj ťaj

Zeptáme se Mandarínanebo Jün-šina,jak vyrobit dobré zbožíMade in China